• Dnes je
  Piatok 18. 1. 2019
    • jan
    • 23
    • I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B, V. ročník, VI. ročník
     • 23. 1.
      6
     • Hodina s triednym učiteľom
    • jan
    • 28
    • Lyžiarský kurz
     II.A, II.B
     • 28. 1.-1. 2.
     • Školský výlet
    • jan
    • 30
    • I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B, V. ročník, VI. ročník
     • 30. 1.
      6
     • Hodina s triednym učiteľom
    • jan
    • 31
    • Polročné vysvedčenie
     • 31. 1.
     • Modul: Kalendár
    • feb
    • 01
    • polročné prázdniny
     • 1. 2.
     • Prázdniny
    • feb
    • 06
    • I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B, V. ročník, VI. ročník
     • 6. 2.
      6
     • Hodina s triednym učiteľom
    • feb
    • 13
    • I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B, V. ročník, VI. ročník
     • 13. 2.
      6
     • Hodina s triednym učiteľom
    • feb
    • 18
    • jarné prázdniny
     • 18.-19. 2.
     • Prázdniny
    • feb
    • 20
    • I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B, V. ročník, VI. ročník
     • 20. 2.
      6
     • Hodina s triednym učiteľom
    • feb
    • 21
    • jarné prázdniny
     • 21.-22. 2.
     • Prázdniny
  • Kontakty

   • Konzervatórium
   • kon-ke@konke.sk
   • +421 55 6221967
   • Timonova 2, 040 01 Košice
   • 00162761
   • sekretariat@konke.sk
   • sekretariat@konke.sk